Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení zákazníci, v souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schváleným v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018, Vás chceme informovat o zabezpečení a ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Savas, s.r.o. www.savas.cz.

Zpracování osobních údajů:

Za účelem vyřízení a odeslání objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení, e-mail, tel. Kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.
- Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením objednávky (smlouvy) se nevyžaduje souhlas osoby.
- Společnost Savas, s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné objednávky – kupní smlouvy.

Za účelem vyřízení a odeslání objednávky přes registraci a zřízení osobního účtu zákazníka zpracováváme tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení, e-mail, tel. Kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.
- Registrace a zřízení osobního účtu zákazníka slouží pro rychlejší a pohodlnější nákup na e-shopu firmy Savas, s.r.o..
- Souhlas k vytvoření registrace a osobního účtu na www.savas.cz je dobrovolný a máte právo souhlas kdykoliv odvolat proklikem přímo v registraci nebo formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu jirickova@velim.savas.cz.
- V případě nesouhlasu budou Váš osobní účet a registrace s veškerými údaji vymazány.

V souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:
Společnost Savas s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků poskytnuté v souvislosti s vyřízením různých dotazů a požadavků. Tyto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení daného dotazu nebo požadavku.
Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uplatněním reklamace výrobku se nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Savas s.r.o.

Za účelem rozesílání obchodních nabídek zpracováváme tyto osobní údaje:
- e-mailovou adresu, přehled e-mailů, které jsme vám zaslali, údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a kdy jste jej odvolali.
- Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvolané. I v případě souhlasu máte možnost v rámci každého e-mailu okamžitého zrušení zasílání nabídek a vyřazení e-mailové adresy z databáze.
- Zasílání nabídek a zpracovávání osobních údajů budou do doby odvolání uděleného souhlasu.

Komu budeme Vaše údaje předávat?
Osobní údaje společnost Savas s.r.o. zpracovává sama, v případě, kdy je objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, předává je dopravní společnosti.
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu provozovatelé našich IT systémů:
MagicWare s.r.o. se sídlem Praha, Jankovcova 1518/2, IČO: 62576836
Použití souborů cookie a analýza webových stránek
https://savas.cz/informace-cookies

Zpracování protokolových souborů
Společnost Savas, s.r.o. v rámci přístupu na webové stránky www.Savas.cz zpracovává protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám za účelem zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Zpracování těchto protokolových souborů provádí sama.
Zpracování následujících protokolových souborů, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
- webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Savas s.r.o. navštívil
- IP-adresa
- datum přístupu a doba přístupu
- přenášené skupiny dat
- údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky

Poučení o Vašich právech
V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:
- požadovat přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů nebo na jejich výmaz
- na omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- na přenositelnost osobních údajů
- podat stížnost u dozorového úřadu
máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu jirickova@velim.savas.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1.1.2021

SAVAS spol. s r.o.

Provozovna Velim, Palackého 124, 281 01 Velim
IČ: 00663891
DIČ: CZ00663891
Spisová značka: C 585/MSPH Městský soud v Praze
Bankovní spojení: 270299735/0300

Ceník VELIM od 1.12.2021