Nastavení cookies

V těchto zásadách používání cookies najdete informace o tom, jak používáme cookies a podobná zařízení, která jsou instalována v terminálech našich zákazníků a uživatelů. Někdy může používání cookies souviset se zpracováním osobních údajů, proto vám doporučujeme, abyste se seznámili s našimi zásadami ochrany soukromí přístupnými na naší platformě, pokud se chcete informovat o tom, jak používáme osobní údaje našich zákazníků a uživatelů, jak můžete uplatnit svá práva nebo o terminologii, kterou používáme při odkazování na naši platformu (web, aplikace nebo kamenné prodejny).

INFORMACE O COOKIES

1. Co je cookie?

Cookie je malý textový soubor, který webová stránka, aplikace nebo jiná platforma ukládá do vašeho počítače, tabletu, smartphonu nebo jiného podobného zařízení, s informacemi o vašem procházení nebo používání, jako etiketu, která identifikuje vaše zařízení. Cookies jsou nezbytné například pro usnadnění procházení a pro poznání způsobu interakce uživatelů s platformami, aby je bylo možné vylepšovat. Slouží také k nabízení reklamy podle preferencí uživatele, stejně tak pro další účely, které jsou podrobně popsány dále. Cookies nepoškozují váš počítač ani jiné zařízení.

Když mluvíme o „cookies“, odkazujeme také na další podobné technologie pro instalaci a/nebo shromažďování informací na vašem zařízení nebo o něm (jako jsou „flash cookies“ webové majáky nebo bugy, pixely HTML5 (místního úložiště) a technologie SDK pro formáty aplikací. Stejně tak pojem „cookies“ platí pro používání technik „fingerprinting“, tj. technik kombinace informací, které nám pomáhají identifikovat vaše zařízení. Někdy tyto technologie fungují společně s cookies, aby shromažďovaly a ukládaly informace, aby vám poskytovaly určité funkce nebo služby na naší platformě, nebo vám zobrazovaly reklamu na platformách třetích stran, přičemž berou v úvahu vaše prohlížení.

Toto vysvětlení je obecným vzorkem toho, co se rozumí pod pojmem cookies, pouze pro informační účely. Cookies, které používáme specifickým způsobem, jsou podrobně popsány v panelu nastavení cookies přístupném na naší platformě.

2. Jaké typy cookies existují?

Přečtěte si prosím tuto část poskytující přehled typů cookies, které lze použít v online prostředí.

V závislosti na vlastníkovi lze cookies rozdělit na:

  • Vlastní cookies: Jsou to ty, které jsou odesílány do počítače nebo zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované samotným vydavatelem a ze kterých je nabízena platforma nebo služba požadovaná uživatelem.
  • Cookies třetích stran: Jsou to ty, které jsou odesílány do počítače nebo zařízení uživatele z počítače nebo domény, která není spravována vydavatelem, ale jiným subjektem, který zpracovává data získaná prostřednictvím cookies.

V závislosti na účelu lze cookies rozdělit na:

  • Bezpodmínečně nutné (technické) cookies: Jsou to ty, které umožňují uživateli procházet webové stránky, platformu nebo aplikaci a využívat různé možnosti nebo služby, které v nich existují, jako například řídit provoz, identifikovat data nebo relace, přistupovat k sekcím nebo obsahu s omezeným přístupem, zapamatovat si prvky, které tvoří objednávku, provádět proces nákupu objednávky, spravovat platby, kontrolovat podvody spojené s bezpečností služby, používat bezpečnostní prvky během prohlížení, podávat žádosti o registraci nebo účast na akci, ukládat obsah pro vysílání videa nebo zvuku, povolovat dynamický obsah (například animace načítání textu nebo obrázku) nebo sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí. Technické cookies, které jsou nezbytně nutné, se ve výchozím nastavení stahují, když umožňují zobrazení platformy nebo poskytování služby požadované uživatelem.
  • Funkční nebo personalizační cookies: Jedná se o cookies, které umožňují zapamatovat si informace, aby uživatel mohl přistupovat ke službě nebo platformě s určitými vlastnostmi, které mohou odlišit jeho zkušenost od zkušeností ostatních uživatelů, jako je například jazyk, počet výsledků, které se mají zobrazit, když uživatel provádí vyhledávání, vzhled nebo obsah služby v závislosti na typu prohlížeče používaného uživatelem nebo oblasti, ze které ke službě přistupuje atd. Nepřijetí těchto cookies může vést k pomalému výkonu webových stránek nebo nesprávně přizpůsobeným doporučením.
  • Analytické cookies: Jsou to ty, které umožňují zjistit počet uživatelů, sekcí navštívených na platformě a způsob jejich interakce, aby bylo možné provést měření a statistickou analýzu využití ze strany uživatelů, za účelem zavádění vylepšení založených na analýze údajů o používání ze strany uživatelů platformy nebo služby.
  • Cookies behaviorálně cílené reklamy: Jsou to ty, které uchovávají informace o chování uživatelů získané nepřetržitým sledováním jejich zvyků při prohlížení, což umožňuje vývoj konkrétního profilu pro zobrazování reklamy uživateli. Tyto cookies umožňují co nejúčinnějším způsobem spravovat reklamní prostory, které případně vydavatel připojil přímo nebo ve spolupráci s třetími stranami.

3. K čemu se používají cookies na naší platformě?

Cookies jsou nezbytnou součástí fungování naší platformy. Hlavním cílem našich cookies je, aby vaše prohlížení bylo pohodlnější a efektivnější. Používají se například k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během prohlížení a při budoucích návštěvách. Naše cookies používáme také k neustálému zlepšování našich služeb a platformy a také k nabízení personalizované reklamy na základě vašich zvyků při prohlížení.

Informace shromážděné v cookies nám také umožňují vylepšit naši platformu odhadem statistických údajů a vzorců používání (počet návštěv, nejnavštěvovanější sekce, doba návštěvy atd.), statisticky poznávat interakci uživatelů s platformou za účelem zlepšování našich služeb a přizpůsobení platformy vašim individuálním zájmům, zrychlení vyhledávání atd.

Příležitostně můžeme cookies použít k získávání informací, které nám umožňují zobrazovat z naší platformy, platforem třetích stran nebo jakýmkoli jiným způsobem reklamu založenou na analýze vašich zvyků při prohlížení (navštívené produkty, sekce atd.).

V žádném případě v cookies, které používáme, neukládáme citlivé informace, jako jsou hesla, údaje o kreditní nebo debetní kartě atd.

4. Jak mohu spravovat používání cookies na této platformě?

V panelu nastavení cookies, který je kdykoli přístupný na naší platformě, můžete získat všechny informace o cookies používaných touto platformou, spolu s informacemi o účelu, době trvání a správě (vlastní nebo třetími stranami) každého z nich, abyste mohli spravovat aktivaci a deaktivaci používání těch cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz platformy.

Popřípadě, pokud procházíte internet, můžete ve svém prohlížeči zakázat používání cookie. Ukážeme vám, jak to udělat v nejoblíbenějších prohlížečích:

Možnost odmítnutí používání cookies lze provést kdykoli.

Pamatujte, že jak vaše správa panelu nastavení cookies, tak vaše možnost odmítnutí cookies jsou specifické pro každý prohlížeč, který používáte. Pokud se tedy rozhodnete nastavit cookies jedním způsobem na jednom zařízení a chcete, aby se vaše volba použila podobným způsobem na jiném zařízení, musíte aktivovat stejnou možnost pro toto druhé zařízení.

Jako další krok, pokud jde o cookies třetích stran za účelem poskytování reklamy založené na vašich zájmech, mějte na paměti, že některé třetí strany mohou být členy některého z následujících programů regulujících behaviorálně cílenou reklamu s odpovídajícími možnostmi pro odhlášení:

5. Kdo používá informace uchovávané v cookies?

Informace uložené v cookies naší platformy používáme výhradně my, s výjimkou těch, které jsou v části 2 označeny jako „cookies třetích stran“, které jsou používány a spravovány externími subjekty za účelem poskytování služeb zaměřených na zlepšování našich služeb a zkušeností uživatele při procházení naší platformy. Více informací najdete na panelu nastavení cookies, který je kdykoli přístupný na naší platformě.

Chcete-li získat podrobnější informace o zpracování svých osobních údajů v naší spolupráci s třetími stranami a těmi, které podléhají mezinárodním přenosům dat, doporučujeme vám přečíst si naše zásady ochrany soukromí přístupné na naší platformě a zásady ochrany soukromí / nastavení ochrany soukromí těchto spolupracujících třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím jejich platforem.

SAVAS spol. s r.o.

Provozovna Velim, Palackého 124, 281 01 Velim
IČ: 00663891
DIČ: CZ00663891
Spisová značka: C 585/MSPH Městský soud v Praze
Bankovní spojení: 270299735/0300

Ceník VELIM od 1.12.2021